Konstrukcja balaski z PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie balaski Winylowe na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachety PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu i proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania ogrodzenia plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane plot z plastiku na plot i bramę ze sztachet jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane sztachetki PCV na plot i bramkę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.